تبلیغات
پایگاه کشاورزی ایران زمین - ویژگی های اگریزیم (بهترین مکمل وتامین کننده عناصر غذایی مهم خاک )

سایت کشاورزی

انتشار:چهارشنبه 27 بهمن 1395
اصلاح خصوصیات فیزیک و شیمیایی خاک های آهکی ، شور و شور و سدیمی

      

      اصلاح خصوصیات خاکهای رسی و دارای لایه های متراکم

        جلوگیری از سله بستن

        ازدیاد تخلخل خاک و افزایش نفوذ آب

        نرم کردن خاک و کاهش مصرف انرژی جهت خاک ورزی

        افزایش سرعت جوانه زدن بذر کاشته شده

        تسهیل در عملیات دفع علف های هرز

        تهویه مطلوب و کاهش بیماری های ناشی از تهویه ناکافی

- کاهش شسته شدن عناصر غذایی خاک

     

       کاهش نسبت جذب سدیم (SAR)

       کاهش درصد سدیم قابل تبادل خاک

- مقاومت در برابر خاصیت بافری خاک در نتیجه کاهش اسیدیته خاک و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی

- کاهش مسمومیت بر در اثر شستشوی بر اضافی خاک با مصرف آب کمتر

- افزایش پایداری مواد آلی در خاک

  

موا     اتصال مواد آلی به ذرات رس و تشکیل خاکدانه با استحکام زیاد


- اصلاح نسبت کلسیم به منیزیم به نفع کلسیم و کاهش سمیت منیزیم

- کوتاه کردن زمان لازم جهت شخم زدن زمین پس از آبیاری

         

          عملیات خاک ورزی در رطوبت بالا تر بدون ایجاد فشردگی (compaction) یا   تخریب ساختمان خاک

- افزایش بازده آب آبیاری

         

          افزایش راندمان آبیاری چمن 

- کمک به جذب عناصر غذایی

      

         تامین اجرا اصلی مکانیسم های زیست شیمیایی جذب عناصر غذایی توسط ریشه گیاه

- کاهش سمیت عناصر فلزی سنگین

          

        تنظیم کننده تعادل عناصر غذایی کم مصرف

 

        جلوگیری از جذب زیاد عناصر غیر ضروری

- کاهش بعضی از بیماری های گیاهی

        

          کنترل بیماری پوسیدگی ریشه در آوکادو

           جلوگیری از بیماری پوسیدگی گلوگاه در هندوانه و گوجه فرنگی

           جلوگیری از عارضه لکه تلخ در سیب درختی

           جلوگیری از بیماری اسکاب در سیب زمینی

- کاهش وزن مخصوص ظاهری خاک ( پوک تر شدن خاک )

          

            افزایش ریشه زایی تا سه برابر ( مشاهدات مزرعه ای )

            افزایش جذب آب و عناصری مثل فسفر که به توسعه ریشه وابسته اند

            کاهش اسیدیته ریزوسفر ( منطقه ریشه ) ودر نهایت کاهش اسیدیته شیره آوندهای چوبی

            محلول کردن ترکیبات نا محلول برای فعل و انفعالات فتوسنتز

- کاهش هدر رفت کودهای ازته

        

            کاهش تصعید آمونیاک

- کاهش میزان فرسایش و تولید روان آب


- تامین بخشی از اکسیژن ریشه


- افزایش رشد ونموکرم های خاکی


- ممانعت از ایجاد بوی نامطبوع کودهای دامی جهت استفاده در پارک ها ، فضای سبز و اماکن عمومی

        

            تبدیل یون آمونیوم به سولفات آمونیوم

            غنی تر شدن کود آلی


 - افزایش نفوذپذیری خاک

       

        جلوگیری از ایجاد شرایط غرقابی در خاک

         افزایش نفوذ عمقی آب آبیاری

         افزایش توانایی زهکشی آب در خاک های با بافت سنگین

         افزایش توان خاک جهت نگهداری آب (مشاهدات مزرعه ای )

- کاهش گرد و غبار ایجاد شده در اثر وزش باد ملایم یا عبور و مرور ماشین آلات در اراضی

- کنترل برخی از عوامل بیماری زا

       

        کنترل و کند شدن رشد عوامل بیماری زای چمن

          جلوگیری از رشد جلبک ها در مخازن نگهداری آب

          جلوگیری از بیماری ریزش و افتادن نهال ها

          کنترل و کاهش رشد نماتد (مشاهدات مزرعه ای )

- اصلاح پساب های شهری

        

         از بین بردن بیکربنات های محلول در آب

- افزایش مقاوت گیاه در مقابل آفات و بیماری ها

 

 - افزایش حاصلخیزی خاک


 - افزایش عملکرد و کیفیت میوه

 

     افزایش پروتئین خام

          کاهش نسبت نیتروژن به گوگرد (N:S)

          کاهش نیترات علوفه

          بهبود کیفیت محصولات زراعی و باغی

          بهبود کیفیت نان و خاصیت نانوایی غلات

          پهن و سبزینه دارشدن برگ

          درشت شدن میوه

          درشت و محکم شدن جوانه

- کاهش فشار اسفری خاک

 

    - کاهش ایجاد سرخشکیدگی در شاخه ها (مشاهدات مزرعه ای)


   کاهش برگ سوزی و نکروزه در گیاه (مشاهدات مزرعه ای)


 - کاهش چسبندگی خاک به غده ( سیب زمینی ، چغندر و .. )

   Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA 


  (مشاهدات مزرعه ای )

   تسریع در آماده شدن کودهای آلی وکاهش آلودگی کود جهت مصارف کشاورزی


- افزایش تحمل به شوری در گیاه

  

          افزایش تحمل به خشکی

          ممانعت از جذب سدیم ( رابطه آنتا گونیسی کلسیم و سدیم )

          ممانعت از اثر سمی کلر در رابطه آنتا گونیسی آنیون سولفات و کلر

         کاهش اثر سمی نمک (Nacl)

سایت کشاورزی

کشاورزیار

مقالات کشاورزی

ورمی کمپوست

فروشگاه کشاورزی
آموزش کشاورزی