تبلیغات
پایگاه کشاورزی ایران زمین - نقش بسته بندی محصولات در اقتصاد

سایت کشاورزی

انتشار:چهارشنبه 1 بهمن 1393


باتوجه به اهمیت محصولات باغی در اقتصاد منطقه ضرورت برنامه ریزی صحیح به منظور سازماندهی و به روز نمودن این بخش وجود دارد تا بتوان بستر سازی مناسبی را برای صادرات هرچه بیشتر این محصولات انجام داد و بدینوسیله ارزآورری بیشتری را در این بخش بدست آورد و درآمد کشاورزان را افزایش داد .بدلیل عدم اتخاذ شیوه های صحیح دربرداشت ، حمل و نقل ،نگهداری و بسته بندی میوه ها هرساله حجم زیادی از محصولات از بین رفته و همچنین بخاطر عدم رواج سورتینگ(درجه بندی ) و بسته بندی صحیح، محصولات صادراتی اکثرا فاقد قدرت رقابت با سایر رقبا بوده و از بازار پسندی مناسبی برخوردار نبوده و اغلب در بازارهای خارجی با قیمتهای ارزانتری به فروش میرسند . بسته بندی هر کالا اعم از صنعتی یا کشاورزی امروزه یکی ازمتد های فروش آن کالا در دنیای پیشرفته صنعتی میباشد کالاهائیکه با بسته بندی نادرست و غیر استانداد عرضه میگردند ویا بسته بندی مطمئنی ندارند همیشه با نازلترین قیمت در بازارهای جهانی فروخته میشوند. روش کنونی که برای بسته بندی محصولات باغی استفاده میگردد از استاندارد لازم برخوردار نبوده و اغلب محصولات به صورت غیر درجه بندی شده در جعبه های غیر استاندارد بسته بندی میگردند طوریکه محصولات در جه یک ،درجه 4 ،آسیب دیده و حتی کرمو در یک جعبه جای میگیرند و این مسئله علاوه بر اینکه باعث توسعه بیماریها و هدر رفت محصول میگردد باعث میشود که هزینه گزاف نیز بابت نگهداری محصول نامرغوب در سرد خانه ها صرف گردد و همچنین فاقد ارزش صادرات بوده و بازار پسندی لازم را ندارد. به منظور اجتناب از مشکلات مذکور لازم است توجه بیشتری در این خصوص مبذول شود و با وضع مقررات استاندارد میوه و دادن آموزش به باغداران و خریداران میوه و کنترل دقیق در کار آنها بازار میوه تابع نظم و قانون گردد. وضع استاندارد اجباری برای میوه جات مخصوصا برای میوجات صادراتی از جمله سیب از اهم ضروریات و لازمه موفقیت در بازارهای خارجی و حفظ آنها میباشد. سورتینگ میوه نقش بسیار مهمی در جلو گیری از اتلاف محصول داشته و حتی با درجه بندی با دستگاه های ساده وسیار تا حدود زیادی میتوان از مخلوط شدن میوه های نامرغوب و آسیب دیده در حعبه ها جلو گیری کرده و از فاسد شدن آنها در انبار و سردخانه جلوگیری نمود و محصول را با قیمت بیشتری فروخته و بدینوسیله در آمد بیشتری بدست آورد. .

برای شروع کار لازم است که در مناطق میوه خیز مراکزی برای جمع آوری و رقم بندی و بسته بندی میوه بوجود آید . شرکتهای تعاونی باغداران در این زمینه میتوانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند . این تعاونیها قادرند که با ایجاد مراکزی برای جمع آوری میوه های اعضای خود و سورت نمودن و همچنین بسته بندی آنها در جعبه های استاندارد باعث افزایش صادرات محصولات باغی و ارتقاء وضع معیشتی اعضاء خود شوند . درجه بندی و بسته بندی باید طوری باشد که کوچکترین تقلبی در محتویات جعبه صورت نگیرد .با اعمال و اتخاذ این شیوه های نوین وپیشرفته خواهیم توانست که انشاءاله در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم و موجب ایجاد اعتماد در میان مشتریان داخلی و خاجی خواهیم شد و به نحو احسن از منابع خدادادی منطقه استفاده خواهیم نمود
طبقه بندی: اقتصاد کشاورزی، 

سایت کشاورزی

کشاورزیار

مقالات کشاورزی

ورمی کمپوست

فروشگاه کشاورزی
آموزش کشاورزی